Forskningsprosjekt


Epigenetiske og molekylære forhold ved Modic forandringer. En case-control studie.

Vitenskapelig tittel:

Epigenetic and molecular biomarkers in chronic low back pain and Modic changes.  A case-control study.Prosjektbeskrivelse:
Såkalte Modic forandringer har fått stor oppmerksomhet blant fagfolk og pasienter med ryggsmerter de senere år. Modic forandringer er endringer i beinmargen og vises på MR bilder og forekommer hyppigere hos personer med korsryggsmerter sammenlignet med hos personer som ikke har vondt i ryggen. Det er imidlertid uklart hva som forårsaker Modic forandringer. En hypotese ar at Modic forandringer kan være forårsaket av bakterier i mellomvirvelskiven med ledsagende utskillelse av væsker som siver inn i tilstøtende virvel og blir synlige som skygger på MR bilder. Vi vil i et case-control design ta prøver (biopsier) av Modic forandringer og friskt vev hos pasienter som opereres i ryggen og analysere dette ved bruk av avanserte analyser som blant annet omfatter genetiske uttrykk. Målet er å identifisere biomarkører for dermed bli i stand til å påvise mulige mekanismer for kroniske korsryggsmerter hos pasienter med langvarige korsryggsmerter og Modic forandringer på MR bilder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/697 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjersti Storheim
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
OUS Ullevål
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst har gitt prosjektet Åpen prosjekstøtte som finansierer 100% stipendiatstilling i tre år smat utgifter til analyser.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
07.05.2015 REK sør-øst
21.01.2016 REK sør-øst
15.09.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst