Forskningsprosjekt


Forekomst, diagnostikk og primær håndtering av akutt seneskade i skulderens rotatormansjett

Vitenskapelig tittel:

Forekomst, diagnostikk og primær håndtering av akutte skader i rotatorcuffenProsjektbeskrivelse:
Studien fokuserer på seneskade i skulderens rotatormansjett som løfter og dreier overarmen. Diagnostikk og primær håndtering av disse på skadepoliklinikker, legevakter og i primærhelsetjenesten oppleves ofte som vanskelig, slik at diagnosen både overses og stilles for sent. Studien søker derfor å bidra til bedre diagnostikk ved å se om klinisk undersøkelse og ultralyd ca to uker etter skade alene eller sammen kan indikere om det foreligger fulltykkelsesskade med akseptabel sikkerhet. • Hovedmål: Å undersøke om introduksjon av ultralydundersøkelse de første ukene etter akutt traumatisk skulderskade endrer andelen som får påvist fulltykkelse seneskade i rotatormansjetten. • Delmål: o Å gjøre statistiske beregninger for å se om utvalgte kliniske tester er gode nok til å stille diagnosen o Mer kunnskap om forløpet for pasientgruppen som ikke har brudd eller skulderen ut av ledd o Å belyse akutte skaders rolle i forbindelse med seneskade i rotatormansjetten.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/195 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 01.10.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Martine Enger
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sophies Minde Ortopedi AS finansierer 80% lønn til prosjektleder, avtale vedlagt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2015 REK sør-øst
01.06.2016 REK sør-øst