Forskningsprosjekt


Trening ved SpA

Vitenskapelig tittel:

Exercise for SpondyloArthritis (SpA) - the ESpA study

The effect of a supervised exercise intervention on disease activity and cardiovascular risk in patients with SpA

- A multicenter randomized controlled trialProsjektbeskrivelse:
Spondyloartritt er en kronisk inflammatorisk revmatisk sykdom som rammer unge mennesker. Sykdommen kan forårsake redusert fysisk funksjon og en økt risiko for hjerte- og karsykdom som følge av den systemiske inflammasjonen. Formålet med denne studien er å undersøke effekten av høyintensiv trening på sykdomsaktivitet og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos pasienter med spondyloartritt. Studien vil bli gjennomført som en multisenter randomisert kontrollert studie hvor 128 deltakere tilfeldig fordeles til treningsgruppe og kontrollgruppe. Resultatene av studien vil kunne føre til en bedre og mer målrettet behandling for pasienter med spondyloartritt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/86 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hanne Dagfinrud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Postdoktorstipendiaten i prosjektet har lønnsmidler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Diakonhjemmet sykehus vil dekke lønnsutgifter til lokale koordinatorer og enkelte undersøkelser.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2015 REK sør-øst
29.04.2015 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
14.09.2016 REK sør-øst