Forskningsprosjekt


Genetiske og miljømessige årsaker til migrene, en storskala familiebasert analyse

Vitenskapelig tittel:

Genetic and environmental causes of migraine, a large-scale family-based analysisProsjektbeskrivelse:
Migrene er en betydelig årsak til uførhet globalt, og har en tendens til å gå i familier. Vår gruppe har vært aktivt involvert i å påvise genetiske årsaksfaktorer for migrene, men det er behov for bedre kunnskap om mekanismene som fører sykdom. Målet for dette prosjektet er å identifisere genetiske og miljømessige årsaksfaktorer for migrene gjennom å benytte helseinformasjon og genetiske data fra Ung- og Voksen-HUNT studiene, der familierelasjoner vil hentes gjennom kobling til Folkeregisteret. Genetiske analyser vil baseres på eksisterende og ny gnotyping av ca. 600 familier der minst en ungdom har migrene. Studiens vil kunne avklare effekten av psykososiale faktorer blant familiemedlemmer for utvikling av migrene, foreldrespesifikke genetiske effekter (imprinting), og gen-miljø interaksjoner. En bedre forståelse av årsakene til migrene vil kunne bidra til utvikling av mer målrettede forebyggende og terapeutiske tiltak for denne svært utbredte tilstanden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/463 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 28.02.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bendik Slagsvold Winsvold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har blitt tildelt finansiering som åpen prosjektstøtte fra 2015 fra Helse Sør-Øst, tittel "Genetic and environmental causes of migraine, a large-scale family-based analysis."Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
HUNT
Behandlet i REK
DatoREK
10.04.2015 REK midt
12.06.2015 REK midt
11.03.2016 REK midt
19.08.2016 REK midt
25.08.2017 REK midt
22.08.2018 REK midt
19.09.2018 REK midt
31.10.2018 REK midt