Forskningsprosjekt


Predisponerende faktorer for tidlig og sen preeklampsi

Vitenskapelig tittel:

Predisponerende faktorer for tidlig og sen preeklampsiProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å gjøre en retrospektiv kohortstudie med utgangspunkt i den historiske fødedatabasen til Kvinneklinikken i Stavanger og data fra journalsystemet Natus, for å se på hvordan ulike kjente og potensielle predisponerende faktorer øker risikoen for tidlig og sen svangerskapsforgiftning (preeklampsi) i ulik grad. Det skal innhentes data fra Natus i perioden 2009 til 2014, samt data fra fødedatabasen ved Stavanger universitetssjukehus i perioden 1996 til 2008. Dette gjelder til sammen omkring 110 000 fødsler. Det søkes om fritak fra samtykkekravet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/66 Prosjektstart: 15.02.2015 Prosjektslutt: 23.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Kvie Sande
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Anne Kvie Sande har D-stilling ved Stavanger Universitetssykehus. Ane Cecilie Munk er ansatt i 100 % klinisk stilling ved SUS, og arbeider med studien i sin arbeidstid. Ragnar Kvie Sande er ansatt i 20 % stilling som forskningskoordinator og 80 % klinisk stilling ved Kvinneklinikken Stavanger Universitetssykehus, og arbeider med studien i sin forskningskoordinatortid. Nils-Halvdan Morken er lønnet fra UiB. Det er ingen ekstern finansiering og følgelig ingen interessekonflikter å melde.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD / medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2015 REK vest