Forskningsprosjekt


Bakteriologi ved cholecystitt og cholangitt

Vitenskapelig tittel:

Investigation of the bacterial etiology in cholecystitis and cholangitis with massive parallel sequencingProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å kartlegge hvilke bakteriearter som er tilstede under akutt cholecystitt (galleblærebetennelse), cholangitt (gallegangsbetennelse) og andre sykdommer med gallestase. Det er i dag begrenset kunnskap om hvilke mikrober som forårsaker infeksjon, og cholecystitt og cholangitt behandles ofte med bredspektrede antibiotika. Tidligere har man brukt tradisjonell dyrking for å kartlegge bakteriefloraen. Forskergruppen vil bruke DNA-sekvensering med et høyt antall sekvenser, som vil kunne påvise langt flere mikrober. I tillegg vil man kunne finne eventuelle variasjoner i bakteriefloraen mellom de ulike sykdommene, samt å få en bedre forståelse av hvilke bakterier som er mest sykdomsfremkallende. Prøvematerialet vil samles inn ved å hente ut puss/galle fra pasienter som behandles med endoskopisk retrograd cholangiografi eller perkutan transhepatisk cholangiografi. Prøvematerialet skal lagres i en diagnostisk biobank ved mikrobiologisk avdeling i Helse Bergen. Fra prøvene skal forskergruppen hente ut bakteriens arvestoff (DNA) slik at man får en fullstendig oversikt over bakteriefloraen ved de ulike tilstandene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/65 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Kommedal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Mikrobiologisk avdeling, Haukeland UniversitetssykehusForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2015 REK vest
24.11.2016 REK vest
10.01.2018 REK vest
06.03.2019 REK vest