Forskningsprosjekt


Kingella kingae bærerskap hos norske barn

Vitenskapelig tittel:

Age-dependent respiratory carriage of Kingella Kingae in asymptomatic Norwegian childrenProsjektbeskrivelse:
Hos barn under fire år er bakterien Kingella Kingae den hyppigste årsaken til infeksjoner i bein og ledd. Formålet med studien er å undersøke forekomst blant friske barn. Studien er en tverrsnittstudie av 200 friske barn i aldersgruppen 12-24 måneder, som møter til rutinekontroll ved helsestasjonen. Etter foresattes samtykke vil det tas en halsprøve fra tonsilleregionen i tillegg til at foreldre vil besvare noen spørsmål.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/322 Prosjektstart: 01.02.2015 Prosjektslutt: 01.02.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Kommedal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiert av Mikrobiologisk avdelings budsjett for forskning & utvikling: Budsjett på ca. 20000.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Sluttmelding/publikasjon: Kingella kingae bærerskap hos norske barn
Behandlet i REK
DatoREK
19.03.2015 REK vest
10.01.2018 REK vest