Forskningsprosjekt


Fase III-studie av pembrolizumab (MK-3475) som førstelinjebehandling av tilbakefall eller spredning av kreft i hode hals-området

Vitenskapelig tittel:

A Phase 3 Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) in First Line Treatment of Recurrent/Metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma.Prosjektbeskrivelse:
På bakgrunn av positive resultater hos pasienter med føflekkreft og lungekreft, ønsker man nå å undersøke effekt og sikkerhet av pembrolizumab hos pasienter med plateepitelkarsinom i hode hals-området med tilbakefall eller spredning. Pasientene vil ved tilfeldig utvalg (1:1:1) basert på spesifikke kriterier for stratifisering få behandling med pembrolizumab eller pembrolizumab + cisplatin eller karboplatin + fluorouracil eller cetuximab + cisplatin eller karboplatin + fluorouracil (standardbehandling). Studien er åpen, det vil si at både pasient og studiepersonell vet hvilken behandling pasienten får. Studien er del av en internasjonal multisenter-studie og skal inkludere 750 pasienter på verdensbasis. Hensikten med studien er å undersøke sikkerheten, tolerabiliteten og effekten av pembrolizumab sammenlignet med standard cellegiftbehandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/156 EudraCT-nummer: 2014-003698-41 Prosjektstart: 22.03.2015 Prosjektslutt: 31.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åse Bratland
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

MSD (Norge) AS finansierer prosjektet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2015 REK sør-øst
20.08.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
15.09.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst