Forskningsprosjekt


Prostatakreft i Norge:Genetiske faktorer relatert til etiologi og klinisk forløp

Vitenskapelig tittel:

Genetic variation in Norwegian men with prostate cancer:

A Norwegian-American cooperation.Prosjektbeskrivelse:
Norge har en meget høy insidens av prostatakreft og en høy cancer-spesifisk dødelighet. Man har mistanke at det er genetisk betinget, slik som det er vist for Finland and Sverige. I dette prosjektet vil man finne ut om man kan påvise de same genetiske forandringer hos norske pasienter med prostatkreft som man har vist hos pasienter fra disse land , spesielt for varianter av HOXB13 genet. Paientene har prinsipilet gitt tillatelse til slike gentester.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/119 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sophie D. Fosså
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Midler fra prosjektleder og  medarbeidere.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Bivirkninger og livskvalitet etter radikal prostatektomi eller kurativ strålebehandling for prostatakreft. En nasjonal multisenter studie
Bivirkninger og livskvalitet etter radikal prostatektomi eller kurativ strålebehandling for prostatakreft. En nasjonal multisenter studie
Bivirkninger og livskvalitet etter radikal prostatektomi eller kurativ strålebehandling for prostatakreft. En nasjonal multisenter studie
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2015 REK sør-øst