Forskningsprosjekt


[LONGPDE10] Oppfølgingsmåling av hjerne fosfodiesterase 10A (PDE10A) enzymnivåer hos bærere av genet for Huntington sykdom, 18-28 måneder etter første PET måling i studie CHDIKI1201/PET-HD-PDE10A

Vitenskapelig tittel:

[LONGPDE10] Follow-up measurement of brain phosphodiesterase 10 A (PDE10A) enzyme levels in Huntington´s disease gene expansion carriers, 18 to 28 months after initial PET measurement in CHDIKI1201/PET-HD-PDE10A.Prosjektbeskrivelse:
Dette er en oppfølgingsstudie (fase 0) for pasienter som har deltatt i PET studien CHDIKI1201/PET-HD-PDE10A (REK referanse nr. 2012/1987). Hensikten med studien er å måle de langsiktige endringene av fosfodiesterase 10A (PDE10A) nivået i forskjellige deler av hjernen til kjente bærere av genet for Huntington sykdom (HS), ved å sammenlikne data fra første PET måling med tilsvarende måling i oppfølgingsstudien. I tillegg vil man undersøke sammenhengen mellom langsiktige endringer av [18F]MNI-659 bindingspotensiale (BPND) og kliniske parametere, samt sammenlikne de langsiktige endringene av [18F]MNI-659 BPND mellom alle de ulike HS-stadiene som er studert. PET undersøkelsen vil bli utført fra 18 til 28 måneder etter første PET måling ved Karolinska Institutet, Stockholm. Maksimalt 45 personer som tidligere har deltatt i studien CHDIKI1201/PET-HD-PDE10A vil bli inkludert i studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1049 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Frich
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

CHDI Foundation, Inc. USAForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK nord
15.10.2015 REK nord