Forskningsprosjekt


Effekt og sikkerhet ved kjeveleddsinjeksjoner ved barneleddgikt: En norsk multisenter pilotstudie

Vitenskapelig tittel:

Efficacy and safety of intraarticular corticosteroid injections in children with juvenile idiopathic arthritis and temporomandibular joint arthritis: A Norwegian multicenter pilot study.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne legemiddelstudien (fase IV) er å sammenlikne effekt og sikkerhet ved kjeveleddsinjeksjoner med steroider ved kjeveleddsartritt blant barn med juvenile idiopatisk artritt (JIA). Studien gjennomføres som en observasjonsstudie uten kontrollgruppe. Medikamentet Lederspan® vil blitt gitt i to forskjellige doser avhengig av barnets vekt. Injeksjonen vil foregå enten i narkose eller med lokalbedøvelse. Før og etter behandlingen undersøkes gapeevne, smerte og MR-funn i kjeveledd. Studien tar sikte på å inkludere totalt 15-25 pasienter under 18 år fra Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/318 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ellen Berit Nordal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Troms fylkeskommune, Helse-Nord regionale forskningsmidler, Grethe Harbitz Legat har alle bidratt med forskningsmider til gjennomføring av studien uten særskilte økonomiske avtalerForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Odontologi/Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.03.2015 REK vest
04.06.2015 REK vest
11.02.2016 REK vest
21.04.2016 REK vest
24.11.2016 REK vest
30.05.2018 REK vest