Forskningsprosjekt


Tarmens bakterieflora ved systemisk sklerose

Vitenskapelig tittel:

The Norwegian, nationwide Systemic Sclerosis cohort; a novel tool for cardiopulmonary, gastro-intestinal and cancer risk evaluation;

(NORSE Care study) from bedside to benchProsjektbeskrivelse:
Systemisk sklerose (SSc) er en kronisk autoimmun lidelse som gir alvorlig ogan manifestasjon, derunder i tarmen. Effektiv behandling finnes ikke, dødeligheten og sykeligheten er høy. Årsaken til SSc er ukjent, miljøfaktorer kan være en mulig årsak. Ved andre autoimmune sykdommer har forstyrrelser i tarmflora blitt assosiert med patolologi. Hovedmålet her er å undersøke om tarmfloraen ved SSc er forstyrret og hvilke klinisk betydning en slik forstyrrelse kan ha. Prosjektet er en populasjonsbasert observasjons studie som er basert på den REK godkjente nasjonale norske SSc kohorten. Det er allerede registrert et bredt spekter av demografiske og kliniske opplysninger. Man ønsker nå å samle inn en blodprøve, en feces og en urinprøve hos SSc pasientene samt hos en av pasientens pårørende, og får pasientens opplysninger om magetarm kanalen. Man ønsker å sammenligne resultater med internasjonale partnere. Med dette gjør man nybrottsarbeid på tarmfloras mulige rolle som miljøfaktor ved SSc.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2330 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anna-Maria Hoffmann-Vold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har søkt postdoc milder for prosjektleder. Avventer svar.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
21.09.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst