Forskningsprosjekt


Marghuletrykk ved operasjon med hemiprotese for lårhalsbrudd

Vitenskapelig tittel:

The effect of a femoral distal venting hole during hemiarthroplasty on hip fracture patientsProsjektbeskrivelse:
Målet med denne studien er å undersøke trykkstigningen i lårbeinet samt de påfølgende fysiologiske forandringene som finner sted i kroppen. Den fysiologiske utviklingen vil observeres ved at halvparten av pasientene får et trykkavlastningshull i lårbeinet under operasjonen. Det vil tas prøver for analyse av blodverdier og trykk. Videre vil forskergruppen sammenligne trykkstigning i lårbeinet ved innsetting av sementerte og usementerte proteser. 40 pasienter inkluderes, 10 i hver gruppe. Studien vil kunne bidra med ny kunnskap om protesekirurgi samt behandlingsmetoder for å optimalisere behandlingen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2178 Prosjektstart: 01.02.2015 Prosjektslutt: 01.02.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Engesæter
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien vil finansieres av Forskerlinjen ved det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Driftstilskudd overføres klinisk institutt 1.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i medisin, Nivå: Forskerlinjen ved det medisinsk-odontologiske fakultet
Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK vest