Forskningsprosjekt


Effekt av en enkelt dose paranøtter på lipidprofil hos kvinner

Vitenskapelig tittel:

Acute effects of a single dose of Brazil nuts on the lipid level of adult womenProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å vurdere effekten av en enkelt dose av 20 g paranøtter på lipidnivået 24 timer og 14 dager etter inntak hos kvinner. Tidligere studier har antydet en gunstig effekt av paranøtter på lipidprofil i inntil en måned etter inntak. I denne studien ønsker man å etterprøve tidligere funn i en større, randomisert studie. Det er planlagt inkludert 140 voksne kvinner i studien, blant kvinner som deltar i rehabiliteringsopphold for kroniske smerter eller arbeidsrettet rehabilitering ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter. Deltakere skal randomiseres 1:1 til kontroll eller paranøtter. Primært endepunkt er effekt av inntak av paranøtter på lipidprofil. Det skal innhentes bakgrunnsopplysninger som sykehistorie, antropometriske data (høyde, vekt) og medikamentbruk. Det skal tas blodprøver ved tre anledninger, ved baseline samt 24 timer og 14 dager etter inntak av paranøtter, for måling av lipidprofil. Blodprøver skal destrueres etter analyse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2288 Prosjektstart: 16.01.2015 Prosjektslutt: 31.05.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Serena Tonstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Skogli Helse- og Rehabiliteringsseter. Det søkes også om eksterne forskningsmidler.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst
11.02.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst