Forskningsprosjekt


Livskvalitet hos pasienter med kreft - med spesiell fokus på eksistensielt velvære

Vitenskapelig tittel:

Spiritual wellbeing in Norwegian patients with incurable cancer.Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Hos pasienter med kreft er det et viktig mål innen behandling og omsorg å opprettholde pasientenes livskvalitet, inkludert eksistensielle og åndelige anliggende. Studiens mål er å undersøke: Hva er sammenhengen mellom eksistensielt og åndelig velvære og relasjoner, tro og livskvalitet hos pasienter med ikke kurerbar kreft? Hva er sammenhengen mellom funksjon\prognose og eksistensielt og åndelig velvære hos pasienter med ikke kurerbar kreft? Metode: En prospektiv studie med en beskrivende design. Pasientene med kreft vil bli inkludert i studien etter deres første tilbakefall, og oppfølging vil være etter 6 mnd. Vi vil inkludere 190 pasienter. Vitenskapelig betydning: Funnene i studien vil være med på å vise sammenhenger som skissert i målsetning for studien. Videre vil studien være med på å danne grunnlaget for en bedre forståelse av pasientenes eksistensielle og åndelig behov og utfordringer. Fremdriftsplan: Prosjektperioden er tenkt å strekke seg fra 01.04.2015–01.01.2017..
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2340 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gudrun Rohde
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektledere er fast ansatte som forskere/forskningsveiledere i 40 % stilling ved Sørlandet sykehus. Forskningsenheten ved sykehuset bidrar også med midler til sykepleiere på poliklinikk og postForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst