Forskningsprosjekt


Identifisere genetiske risikofaktorer ved hjertekarlidelser ved hjelp av nye analysemetoder

Vitenskapelig tittel:

Identifying genetic risk factors in cardiovascular diseases leveraging new statistical methods and long range phasing – NORCOR Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke potensielle årsaker til kardiovaskulære lidelser og dermed utarbeide målrettede preventive tiltak. NOR-COR genetikk er en delstudie av tidligere godkjent prosjekt NOR-COR (REK sør-øst saksnummer 2013/1885). Formålet med NOR-COR genetikk er å identifisere genetiske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, å undersøke hvordan miljømessige og genetiske faktorer interagerer samt å undersøke assosiasjoner mellom slike faktorer og variasjon i det kliniske sykdomsbilde. I det omsøkte prosjektet skal genetiske funn hos pasienter med hjerte-/karsykdom sammenlignes med pasienter med psykiske lidelser og friske kontroller for å undersøke overlappende genetiske faktorer for hjerte-/karsykdom og psykisk lidelse. Det planlegges å benytte spyttprøver fra inntil 2000 personer (i første omgang 1000) for undersøkelse av relevante genvarianter. Videre skal det ved assosiasjonsanalyser (GWAS analyser) undersøkes hvilke genvarianter som er av betydning for hjerte-/karsykdom i kombinasjon med psykiske lidelser. Materialet skal hentes fra NOR-COR i tillegg til eksisterende data fra et kontrollmateriale på omlag 6000 personer samt omlag 2000 pasienter med psykiske lidelser hentet fra TOP-studien (REK sør-øst saksnummer 2009/2485). Opplysninger utledet fra det biologiske materialet skal sammenstilles med opplysninger fra journal, i tillegg til spørreskjemaopplysninger for NOR-COR pasienter. Det skal ikke samles inn nye opplysninger i prosjektet. Forskningsbiobankene er etablert i Norge, og materialet skal utføres til Island for analyse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2249 Prosjektstart: 30.01.2015 Prosjektslutt: 30.01.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ole A. Andreassen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NFR, Helse SørØstForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, mol genetikk, biostatistikk, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
NOR-COR biobank
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst