Forskningsprosjekt


Trening av kognitive funksjoner hos barn

Vitenskapelig tittel:

Can executive dysfunction in children with Spina bifida and acquired brain injuries be improved by cognitive training? A pilot study of pediatric Goal Management Training (pGMT)Prosjektbeskrivelse:
Kognitive svikttegn har betydelige konsekvenser for et funksjonelt uavhengig liv for mange mennesker med ryggmargsbrokk eller ervervet hjerneskade. Økt kunnskap om hjernens plastisitet bidrar til interesse for å utvikle ny metodikk med siktemål å trene hjernefunksjoner (kognitiv rehabilitering). Målsettingen er å hjelpe personen til å oppnå høyest mulig funksjonsnivå, og bedre mulighet for deltagelse i samfunnslivet. Denne pilotstudien tar sikte på en videreutvikling av kunnskapsfeltet med vekt på å øke evnen til problemløsning basert på en gruppebasert intervensjon; Goal Management Training (GMT). GMT har dokumentert effekt på kognitive funksjoner hos voksne personer med ryggmargsbrokk og ervervet hjerneskade. Pilotstudien tar sikte på å tilpasse GMT stimulusmateriale fra voksne til barn. Pilotstudiens hovedformål er å undersøke effekten av kognitiv rehabilitering i gruppe for barn med ryggmargsbrokk og ervervet hjerneskade.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2185 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 30.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Stubberud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sunnaas Sykehus HFForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst