Forskningsprosjekt


Arbeidsminnetrening for førskolebarn med Cerebral Parese - en pilotstudie

Vitenskapelig tittel:

Effect of computer based working memory training in a hospital setting and at home, for children with Cerebral Palsy (CP) at preschool age. A pilot study.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne pilotstudien er å se om et databasert treningsprogram av arbeidsminne og oppmerksomhet kan ha gunstig effekt på barn med CP Deltakerne vil være 20 barn under 12 år med CP. Utgangspunktet for studien er et databasert treningsprogram som er utformet som et dataspill. Dette programmet er tilpasset skolebarn skal trene arbeidshukommelsen og oppmerksomhet. Dette har mange med CP problemer med. Programmet har allerede vist seg effektivt på en del andre barn og man ønsker nå å se om det også kan være til nytte for barn med CP. Deltakelse innebærer at barna trener med programmet 15 minutter hver dag, fem dager im uken i fem uker. Dette gjøres hjemme på PC. Før og etter programmet testes barna med nevropsykologiske undersøkelser og foreldre fyller ut spørreskjema. Man vil bruke et design der en gruppe barn først fungerer som kontrollgruppe og deretter gjennomgår treningen selv. Totalt vil 20 barn inngå. Studien avsluttes i 2016,
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2171 Prosjektstart: 13.04.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gro Christine Christensen Løhaugen
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Sørlandet Sykehus HF.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK vest
23.04.2015 REK vest