Forskningsprosjekt


Genetisk analyse av friske bloddonorer

Vitenskapelig tittel:

Genetic analysis of healthy blood samplesProsjektbeskrivelse:
Kontroll av hvilke gener som utrykkes, når og hvor mye er essensielt for kroppen for å gjennomgå de fleste av kroppens prosesser slik som embryo-utvikling, celledeling og nervefunksjon. Genuttrykket i kroppens celler er under strikt kontroll av forskjellige proteiner- og modifikasjons-grupper i cellekjernen for å forsikre at riktige gener blir utrykt til riktig tid og i riktig mengde. Laminer, hydroxymethylering, miRNA og epigenetiske markører bidrar alle til denne kontrollen av transkripsjon av genene, regulering av mRNA og påvirker stabiliten til de utrykkte proteinene. Dysregulering i disse kontrollmekanismene er involvert i mange sykdommer inkludert kreft, neurodegenerative sykdommer, utviklingsmessige defekter og forskjellige blodsykdommer. Fokus for prosjektet er å forstå dysfunksjonell regulering av genutrykk i cellene som omfatter regulering av laminer, hydroksymetylering, miRNA og andre epigenetiske markører som benyttes av perifere blodceller i krefttilstander og ved andre b
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2186 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Judith Staerk
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Oslo

Norsk Senter for MolekylærmedisinForskningsdata: Humant biologisk materiale

Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst
25.03.2015 REK sør-øst