Forskningsprosjekt


Temperaturregulering i varme og fuktige omgivelser

Vitenskapelig tittel:

Svette- og varmeproduksjon relatert til luftfuktighet under passiv restitusjon – en laboratoriestudieProsjektbeskrivelse:
En del yrkesgrupper er eksponert for ugunstige arbeidsforhold og ufordelaktige eksponeringer i varme og fuktige omgivelser, som kan ha negativ effekt på helse og sikkerhet. Periodevis veksling mellom hardt fysisk og rolig arbeid i varme, fuktige omgivelser vil være utfordrende med hensyn til kroppens temperaturregulering og opprettholdelse av termisk komfort. Det eksisterer lite forskningsbasert kunnskap om samspillet mellom luftfuktighet og svetterate under passiv restitusjon etter intensivt arbeid.Testene gjennomføres i Arbeidsfysiologisk laboratorium ved SINTEF Teknologi og samfunn. 12 friske menn inkluderes i studien som består av tre tester med målinger av fysiologiske responser under arbeid og hvile. 1) En pretest (20 °C) for å måle maksimalt oksygenopptak.2) To hovedtester (30 °C) med relativ luftfuktighet på 20 % og 80 %. Begge testene gjennomføres ved løp på tredemølle ved en arbeidsintensitet tilsvarende 75 % VO2max i 20 minutter med påfølgende hvile i 30 minutter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2277 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mariann Sandsund
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Forskningsråd.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Biologi/fysiologi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
23.01.2015 REK midt