Forskningsprosjekt


Tverrfaglig Eksemskole - innvirkning på livskvalitet

Vitenskapelig tittel:

Kartlegging av effekten tverrfaglig eksemskole har på livskvaliteten til barn og deres famile, målt ved DLQI (Dematitis Life Quality Index), DFI (Dermatitis Family Impact) og PO-SCORAD (Patient-Oriented Score Atopic Dermatitis)  Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets hovedmål er å undersøke effekt av en tverrfaglig eksemskole på livskvaliteten til barn med eksem, samt familiene deres, tre måneder etter at de har deltatt på eksemskolen i regi av seksjon for Hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus HF (OUS). Frykt for kortison er en kjent bekymring hos foreldre til barn med eksem, og et delmål ved studien er å se effekten av eksemskole på slik frykt. Deltakelse i prosjektet innebærer å svare på spørsmål som omhandler selvopplevd livskvalitet før og 3 måneder etter kurset for å vurdere om kurset har hatt en positiv effekt på livskvalitet samt eventuelle endringer i synet på bruk av kortison i behandling. Studien er åpen uten bruk av kontrollgruppe. Familier til 60 barn over 12 år med atopisk eksem er planlagt inkludert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2291 Prosjektstart: 01.02.2015 Prosjektslutt: 01.09.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan-Øivind Holm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen finansiering gjennom eksisterende ressurser.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: profesjonsstudium medisin, Nivå: cand.med
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst