Forskningsprosjekt


Effekten av omega-3 kapsler (Omacor) på platefunksjon

Vitenskapelig tittel:
The Effects of prescription omega-3 fatty acids (Omacor®, Lovaza®) on Platelets In Patients with Coronary Artery Disease

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets hypotese er at omega-3 fettsyrer hemmer blodplatefunksjonen hos pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikt. Man skal derfor undersøke platefunksjonen in vitro hos pasienter med gjennomgått infarkt som blir behandlet med 2 ulike doser av omega-3 preparatet Omacor eller placebo. 15 pasienter skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/186 EudraCT-nummer: følger Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.08.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dan Atar
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus Aker
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst