Forskningsprosjekt


DINGO-2, en oppfølgingsstudie om diabetes, nevropati og gastroparese

Vitenskapelig tittel:

DINGO-2, a prospective follow-up cohort study on diabetes patients with signs and symptoms of gastroparesisProsjektbeskrivelse:
Dette er en oppfølgingsstudie av studie 2010/1652 "Autonom og somatisk diabetes nevropati. Man ønsker nå å rekruttere deltakerne fra den studien, til foreliggende studie - DINGO-2. Deltakerne var diabetes-pasienter som var henvist til HUS for gastropareseutredning. var diabetes Hensikten med denne oppfølgingsstudien er å undersøke om det har vært en endring i symptomer fra mage/tarm-kanalen og om det har vært en utvikling av eventuell autonom og somatisk nevropati. I tillegg vil det bli gjort en kartlegging av selvrapportert livskvalitet og symptomer på mageplager, angst og depresjon. Resultatene vil gi ny innsikt i den naturlige utviklingen av mageplager ved diabetes. Studien bruker en ikke-eksperimentell kvantitativ metode. Den har et prospektivt kohort design, hvor man vil se på prognosen av kohorten som var til utredning for gastroparese i 2011-2013.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2169 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eirik Søfteland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet blir finansiert av prosjektmedarbeidernes oppsparte forskningsmidler, i all hovedsak gjennom overskudd fra tidligere gjennomførte legemiddelstudier. Videre vil det bli søkt om støtte fra Diabetesforbundet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk sykepleie, diabetessykepleie, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK vest
20.08.2015 REK vest
10.01.2018 REK vest