Forskningsprosjekt


En internasjonal studie om sikkerhetsaspekter ved Osteopati behandling av barn

Vitenskapelig tittel:

An international Safety study on Osteopathy in Children; the VOKO studyProsjektbeskrivelse:
Osteopatibehandling av barn forekommer relativt ofte (7.5-20%), men man mangler vitenskapelig dokumentasjon om risiko ved behandling av barn. Før man utforsker behandlingseffekt ved spesifikke lidelser, er det viktig å undersøke sikkerhetsaspekter ved osteopatibehandling av barn. Denne studien kan bidra til kunnskap om forekomst av uønskede effekter/bivirkninger og hvilke spesifikke årsaker/lidelser barn behandles for. Formålet med studien er å undersøke eventuell forekomst av uønskede effekter og bivirkninger assosiert med osteopatibehandling av barn samt hvilke plager barn oppsøker osteopat for og grad av tilfredshet med behandlingen. Studien har en deskriptiv design der datainnsamling skjer ved hjelp av spørreskjema. Målet er å inkludere barn (250 i Sverige, 250 i Norge og 500 i Nederland) som gjennomgår behandling hos osteopat.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2320 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trine Stub
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien gjennomføres (i Sverige og Norge) med økonomisk støtte (stipend) fra Ekhagastiftelsen i Sverige. Stiftelsen har ingen rolle i gjennomføring, analyse eller publikasjoner  basert på data fra studien. I tillegg har vi samarbeidet med  det Svenska Osteopat forbundet, det Norske Osteopat forbundet, samt Foreningen for Osteopati i Nederland. Disse organisasjonene har bidratt med kontaktopplysninger til sine medlemmer (osteopater), men er ikke aktive i selve forskningsprosessen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK nord