Forskningsprosjekt


Ablasjon av kolorektale levermetastaser med høy-intensitets fokusert ultralyd med laparoskpisk reseksjon av den abladerte svulsten

Vitenskapelig tittel:

A pilot study of high intensity focused ultrasound (HIFU) ablation of colorectal liver metastases using MR-guided HIFU console with rsection of ablated tumor.Prosjektbeskrivelse:
HIFU (high intensity focused ultrasound) ablasjon er en ny ikke-invasiv behandlingsmetode for svulster i forskjellige organer. Med MR-veiledning er HIFU meget presis, men det er en rekke tekniske utfordninger knyttet til å bruke metoden på lever. Likevel har MRg-HIFU et stort potensiale for ikke-invasiv kreftbehandling i lever. En pasient i verden er rapportert behandlet med MR-g-HIFU. Onkologiske radikalitet ved HIFU er fortsatt ubesvart, og dyremodeller for å vise dette finnes ikke. Likevel mener man at HIFU har et stort potensial for ikke-invasiv kreftbehandling. Standart behandling for pasienter med levermetastaser er leverreseksjon. Dette kan gjøres med åpen eller laparoskopisk kirurgi. Designet ved denne studien er at pasienten blir behandlet med HIFU ablasjon, og deretter gjennomgår en laparoskopisk/åpen leverreseksjon samme dag og under samme narkose, i henhold til rutinemessig behandlingsplan. Preparatene vil bli histologisk undersøkt med henblikk på nekrose i tumorområde
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/164 Prosjektstart: 01.02.2015 Prosjektslutt: 01.04.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Edwin Bjørn von Gohren
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien vil bli utført av forsker som har finansering fra før, og på fritid til forskere.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2015 REK nord
12.03.2015 REK nord
12.03.2015 REK nord
12.03.2015 REK nord
24.11.2016 REK nord