Forskningsprosjekt


ADHD og komorbide lidelser

Vitenskapelig tittel:

ADHD og komorbide lidelserProsjektbeskrivelse:
Dette er en studie av 700 voksne pasienter som er utredet for ADHD. Vi vil undersøke forekomsten av komorbide lidelser, evnenivå, og emosjonell dysregulering, og relatere dette til kjønn alder og sosial faktorer. Pasientlisten er fullstendig anonymisert, og vi søker REK om godkjenning til forskningsformål.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2183 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Espen Anker
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Legeforeningen har bemidlet prosjekltet med to mnd lønn dersom godkjønning fra REK. 

Det vil bli søkt om ytterligere finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: med.fak, Nivå: dr philos
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst