Forskningsprosjekt


Min medisin

Vitenskapelig tittel:

Tjenesteinnovasjon - sikker medisinering i hjemmetProsjektbeskrivelse:
Den overordnede idéen med dette prosjektet er å kombinere kunnskap fra (1) forprosjektene som er gjennomført, (2) en brukersentrert metodisk tilnærming, (3) bruk av tilgjengelig teknologi og (4) samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og FOU, med mål om å utvikle tjenestetilbud som kan bidra til sikrere, tryggere og forbedret legemiddelhåndtering i hjemmet. Målet med prosjektet er å utvikle en tjeneste for å støtte opp om legemiddelhåndteringen til hjemmeboende personer som har reseptbelagte medisiner. Tjenestetilbudet vil kunne støttes med bruk av (velferds)teknologi og vil resultere i en større trygghet og oversikt vedrørende brukernes etterlevelse av foreskrevet legemiddelbehandling. Prosjektet skal videre utvikle praksisnær og forskningsbasert kunnskap om organisering av medisineringstjenester for hjemmeboende personer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1622 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jarl Reitan
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Regionale forskningsfond (RFF), samt gjennom egeninnsats fra Trondheim, Bjugn og Stavanger kommune.Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
10.09.2015 REK nord