Forskningsprosjekt


Sammenlikning av resultater mellom 3 nasjonale kvalitetsregistre for ryggkirurgi

Vitenskapelig tittel:

Comparison of 3 national register data in spine surgery.

National registry data in spine surgery is an important source of knowledge about treatment outcome. The three Nordic countries, Sweden, Denmark and Norway, have been running spine registries for years, and report results on a yearly basis. But there is little knowledge about the universal validity of the data. This study aims to compare inclusion and results between register data in different countries.

 Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å sammenlikne data fra 3 nasjonale kvalitetsregistre. Direkte sammenlikning ved å slå sammen anonymiserte data er planlagt for 2011 og 2012 for spinal stenose, prolaps og degenerativ mellomvirvelskive. Norge, Sverige og Danmark har i en årrekke samlet data fra ryggkirurgiske operasjoner i 3 respektive nasjonale kvalitetsregistre. Mange publikasjoner har kommet fra disse registrene. Men måler de det samme? Rapporterer vi data på den samme måten? Det er ikke gjort noen direkte sammenlikning mellom nasjonale kvalitetsregistre. Dette er nyttig fordi vi da kan vite om vi opererer ved samme indikasjon, om resultatene er det samme og om vi brukere ”verktøyene” (skåringsskjemaene) likt. Dette er viktig for å ”kallibrere” de ulike registrene mot hverandre. Det vil også bli sammenliknet med andre publikasjoner. Resultatet er først og fremst viktig for å si noe om overføringsverdi av funn mellom ulike land og kan bane vei for internasjonale nettverk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2219 Prosjektstart: 01.02.2015 Prosjektslutt: 01.02.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Greger Lønne
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kostnadere vedrørende sammenstilling av data er finansiert av SwespineForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst