Forskningsprosjekt


Insidens av alvorlig hypoglykemi hos barn med type 1 diabetes i Norge i perioden 2001-2013

Vitenskapelig tittel:

Incidence of severe hypoglycemia in children with type 1 diabetes in Norway in the period 2001-2013.Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Alvorlig lavt blodsukker (hypoglykemi) som medfører bevisstløshet med eller uten kramper er en fryktet akutt komplikasjon ved type 1 diabetes (T1D). Denne frykten er en viktig årsak til at majoriteten av barn og ungdom med T1D ikke oppnår behandlingsmål på HbA1c < 7,5%. Høyt blodsukker pga. frykt for alvorlig hypoglykemi gir økt risiko for alvorlige sen komplikasjoner som tap av syn, nyresvikt, hjertekar sykdom i ung alder. Studien vil gi ny kunnskap om insidensen av alvorlig hypoglykemi i Norge i perioden 2001-2013. Dataene hentes fra Barnediabetesregisteret (Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes) og er således en understudie av Barnediabetesregisteret. Dataene er samlet inn en gang i året på alle barn med T1D ved norske barneavdelinger. Årsaken til evnt. endring i insidens vil bli undersøkt i forhold til en rekke variabler som kjønn, alder, diabetesvarighet, pubertet, alder ved diagnose, type behandling, HbA1c,BMI, etnisitet etc..
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2318 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torild Skrivarhaug
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen som frikjøpes i dette prosjektet. Studien vil bli utført som en del av arbeidet som LIS-lege (forskningsstudenten). Veiledningen vil finansieres av de driftsmidlende som er i Barnediabetesregisteret og UiO. Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Spesialisering i barnesykdommer, Nivå: Gruppe 1 tjeneste, LIS lege, OUS.
Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK nord