Forskningsprosjekt


Marevanbruk og kreftforekomst

Vitenskapelig tittel:

Incidence and survival of cancer in patients using the anticoagulant warfarin; an observational register study using the Norwegian cancer registry (NCR) and the national prescription database (Nor PD)Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å se på sammenhengen mellom bruk av den blodfortynnende medisinen warfarin (marevan) og insidens og overlevelse av kreft hos marevanbrukere sammenliknet med normalbefolkningen. Flere tidligere studier har antydet at bruk av warfarin kan gi en tilleggseffekt til konvensjonell kreftbehandling både når man ser på insidens og overlevelse. Ved å sammenholde data fra Kreftregisteret og Reseptregisteret ønsker man å se på insidens og overlevelse av kreft hos personer som har benyttet marevan, og sammenlikne dette med kreftforekomst og overlevelse i den generelle befolkningen. Studien vil kunne gi økt kunnskap om sammenhengen mellom warfarinbruk og kreftforekomst, økt kunnskap om viktige tumorbiologiske prosesser samt kunne støtte allerede fremsatte teorier om warfarins anti- tumor egenskaper. Deltakerne i denne registerstudien vil være pasienter som har brukt warfarin i perioden 2004-2012. dette vil omfatte omlag 100 tusen personer. Det søkes om fritak fra samtykkekravet. Prosjektslutt er satt til 01.01.2017.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2161 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 01.01.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Oddbjørn Straume
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i BergenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Phd i medisin, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK vest
19.03.2015 REK vest
08.09.2016 REK vest
16.03.2017 REK vest