Forskningsprosjekt


Vekst og utvikling i forhold til pre- og postnatale faktorer hos mor og barn

Vitenskapelig tittel:

Vekst og utvikling i forhold til pre- og postnatale faktorer hos mor og barn

-          en tilleggstudie til CONIMPREG : “A longitudinal study from preconception to early childhood: how conception and implantation determine fetal growth, duration of pregnancy and child development, and how parental and environmental factors modify these elements for a differential lifecourse” (REK sør-øst: 2013/856 CONIMPREG: Befruktning-implantasjon og utvikling til barnealder, og 2013/1344 CONIMPREG-biobank)Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvilken betydning mors ernæringsstatus under svangerskap og ammeperiode har for barnets utvikling. Det er et oppfølgingsprosjekt til CONIMPREG (REK sør-øst saksnummer 2013/856). CONIMPREG har inkludert kvinner fra tiden før befruktning og frem til fødsel. Gjennom svangerskapet er det registrert vekstdata og innhentet blodprøver for analysering av mikronæringsstoffer, tungmetaller og miljøgifter. Man ønsker nå å følge opp barna for å kunne studere pre- og postnatal vekst og motorisk utvikling i forhold til svangerskapsdata som allerede er innhentet og til endringer i postnatalt ernæring. Prosjektet vil inkludere undersøkelse av barnet ved 6 måneders og 4 års alder med henblikk på vekst og utvikling av barnet og vil fokusere på følgende tema: Antropometriske mål, Kroppssammensetning, Mikronæringsstoffer, Miljøgifter og Psykomotorisk utvikling Rundt 350 mødre og deres barn fra CONIMPREG vil bli bedt om å delta. De innkalles til undersøkelse første gang når barnet er 6 måneder. Barnets vekt registreres og motorisk utvikling analyseres av lege med bakgrunn i et videopptak av 10-15 minutters varighet. Blodprøve tas for analyse av hematologi, mikronæringsstoffer og miljøgifter. Mor fyller ut ulike spørreskjema om barnets utvikling og kosthold og om eget kosthold og psykisk helse. Det tas blodprøve av mor og barn for måling av hematologi, mikronæringsstoffer og miljøgifter, og det samles inn morsmelk for analyse av mikronæringsstoffer og miljøgifter. Biologisk materiale lagres i tidligere godkjent forskningsbiobank (REK sør-øst saksnummer 2011/2447) Når barnet er 4 år, ber man om at mor og barn møter til ny undersøkelse. Ved denne undersøkelsen skal man måle barnets vekt, høyde, overarmsomfang, mageomfang, samt måle beinmasse. Mor skal ikke undersøkes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2285 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Lise Bjørke Monsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt Helse vest om midler for analysering av blodprøver.

Det foreligger ingen økonomisker avtaler for de som arbeider i prosjektet. Alle er tilsatt ved Helse Vest og/eller UiB.

Det vil bli søkt om doktorgradsstipend.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst