Forskningsprosjekt


Antimikrobiell aktivitet hos syntetiske etterligninger av marine naturstoffer

Vitenskapelig tittel:

Hit-to-lead drug evaluation of marine natural product mimics with antimicrobial activityProsjektbeskrivelse:
Vi har utviklet en serie av syntetiske marine natural product mimics som viser høy antimikrobiell aktivitet og har sendt inn en Disclosure of Invention (DOFI) som er under behandling. Vi skal kartlegge terapeutisk potensial for 20-30 utvalgte molekyler og styrke oppfinnelsenes verdi ved å bestemme antimikrobiell effekt mot 100-150 bakterielle kliniske isolat av 5 ulike bakteriearter og utvalgte problematiske bakteriestammer med definerte antibiotika-resistens profiler. Kliniske isolater hentes fra Avdeling for mikrobiologi og smittevern (UN. Stoffene har gode antimikrobielle effekter og fremstillingsmetoden er utviklet med tanke på industriell produksjon. Prosjektet skal legge grunnlaget for seleksjon av 1-2 mulige drug-candidates for videre in vivo studier og legemiddelutvikling. Det innhentes informasjon om prøvemateriale og antibiotikabehandling fra pasientjournal knyttet til samme bakterieart der isolater viser nedsatt følsomhet for enkelte stoffer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2317 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Johanna Ericson Sollid
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges Arktiske Universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

MABIT (næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mikrobiologi, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK nord
08.01.2015 REK nord