Forskningsprosjekt


Biologisk karakterisering av malignt melanom.

Vitenskapelig tittel:

Molecular and functional characterization of malignant melanoma.Prosjektbeskrivelse:
Det er behov for mer kunnskap om de molekylære mekanismene som ligger til grunn for utvikling, spredning og behandlingsrespons av føflekk-kreft (malignt melanom). Ved å kartlegge de molekylære endringene i vevsmateriale fra pasienter vil man kunne bedre muligheten til å forutsi prognose og på sikt kunne bidra til nye behandlingsstrategier for denne pasientgruppen. Vi ønsker å benytte pasientmateriale innsamlet og lagret i den tematiske forskningsbiobanken ”Malignt melanom” (REK nr. 2014/2208). Prøvene vil bli analysert på molekylært og funksjonelt nivå. Molekylære analyser vil blant annet omfatte undersøkelser på genom-, epigenom-, transkriptom-, proteom-og metabolsk nivå, mens de funksjonelle undersøkelsene vil omfatte studier av terapirespons, viabilitet, vekst-og invasjonspotensial. Fra noen av prøvene kan det bli aktuelt å etablere cellekulturer og xenografts-linjer. Formålet er å identifisere nye prediktive og prognostiske biomarkører samt nye angrepspunkt for terapi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2434 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 01.01.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vivi Ann Flørenes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert gjennom forskningsmidler fra Norges Forskningsråd,  Kreftforeningen og Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Molekylærbiologi, Nivå: Doktorgrad
Materiale fra biobank:
Tematisk forskningsbiobank Malignt Melanom
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst