Forskningsprosjekt


Kronisk hodepine og reversibilitet

Vitenskapelig tittel:

Chronification and reversibility in medication-overuse headacheProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke effekten av behandlingsavbrudd med smertestillende medikamenter på hodepine, medikamenters rolle ved kronisk hodepine og underliggende mekanismer for reversering av kronisk hodepine. Hodepine er en hyppig forekommende plage som har stor betydning for helse i Norge. Hodepineplager oppleves ofte belastende for pasienten og er betydelige i omfang når man ser på sykefraværstatistikk. For de som opplever frekvent eller kronisk hodepine kan tilstanden skyldes bruk av hodepinemedikamenter og mange opplever forbedring ved å stoppe med alt av medikamenter for en periode. Det skal i prosjektet inkluderes totalt 250 personer. Det er planlagt inkludert 50 pasienter etter henvisning til norske sykehus for utredning av kronisk hodepine og med kjent medikamentoverforbruk. Det skal videre inngå totalt 200 kontroller innenfor 4 ulike grupper: 50 pasienter med kronisk hodepine uten medikamentoverforbruk, 50 pasienter med episodisk hodepine, 50 pasienter med kroniske korsryggsmerter samt 50 friske personer. Etter inklusjon i studien og føring av hodepinedagbok i fire uker skal deltakere med medikamentoverforbruk anbefales å seponere medikamentell behandling av hodepine. Deltakere skal deretter møte til oppfølgingsbesøk ved tre og ni måneder der veiledning om medikamentbruk inngår som en del av oppfølgingen. I forkant av disse besøkene skal det føres hodepinedagbok over fire uker i tillegg til at det skal utfylles spørreskjema om livskvalitet, helsetilstand og funksjonsstatus. Blodprøver og munnhuleprøver skal tas ved hvert av de tre besøkene. Opplysninger om hodepine, medikamentforbruk, generelle helseopplysninger, funksjonsgrad, trygdestatus, familiære forhold, nasjonalitet, utdanning samt angst for smerte/sykdom skal inngå i prosjektet. Det skal gjøres genetiske undersøkelser på det biologiske materialet, primært knyttet til genotyping av genvarianter av interesse. Det skal videre gjøres biomarkøranalyser i blodprøver, inkludert inflammasjonsmarkører. Materialet er planlagt lagret i tidligere godkjent generell forskningsbiobank "Smertebiobanken" ved Oslo Universitetssykehus (REK sør-øst saksnummer 2012/2284), og i tidligere godkjent generell forskningsbiobank «Generell forskningsbiobank for nevrologiske sykdommer» ved Akershus Universitetssykehus (REK sør-øst saksnummer 2011/1015). Biologisk materiale er planlagt utført til Leiden, Nederland.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2079 Prosjektstart: 25.10.2015 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bendik Slagsvold Winsvold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse SørØst. Ikke oppdragsforskning.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2015 REK sør-øst
11.02.2016 REK sør-øst