Forskningsprosjekt


Familiær hemiplegisk migrene i Norge

Vitenskapelig tittel:

Familial Hemiplegic Migraine in NorwayProsjektbeskrivelse:
Familiær hemiplegisk migrene (FHM) er en sjelden men alvorlig form for migrene som arves i familier, kjennetegnet av halvsidig lammelse under anfall. For noen familier kan den genetiske årsaken påvises, men for andre familier er årsaken fremdeles ukjent. Formålet med dette prosjektet er å identifisere nye genetiske årsaker til FHM gjennom å inkludere norske pasienter med FHM og deres familier. Studien ligger tett opp til klinisk praksis. Vi vil benytte nestegenerasjons genomsekvensering og nyutviklede genetiske analysemetoder. Arbeidet vil bli utført i samarbeid med internasjonal ekspertise, og inngå i et internasjonalt samarbeid. Ved å identifisere nye FHM-gener vil flere pasienter få en genetisk forklaring på sin sykdom, og vi vil kunne få en bedre forståelse av de underliggende årsakene til denne alvorlige sykdommen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/135 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bendik Slagsvold Winsvold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst. Ikke oppdragsforskning.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2015 REK sør-øst
20.08.2015 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst