Forskningsprosjekt


Risiko for kreft hos pasienter med adenomer

Vitenskapelig tittel:

Byrde ved screening for tykktramskreft-oppfølgning av pasienter som har fjernet adenomer

"Coping with the burden of colorectal cancer screening-the Surveillance after Adenoma Removal (SAR) trial"Prosjektbeskrivelse:
Kreft i tykktarmen og endetarmen (tarmkreft) er den vanligste kreftformen i Norge og den kreftformen som forårsaker nest flest kreftdødsfall. Mange tilfeller av tarmkreft utvikles over lang tid fra forstadier, kalt adenomer. Ved screening med kikkertundersøkelse finner og fjerner vi adenomer hos om lag 25 % av de som møter. Man deler inn adenomer i høy- og lav risiko adenomer basert på anerkjente risikofaktorer som størrelse, antall adenomer, grad av dysplasi og villøs komponent. Det er nylig publisert en studie som kan tyde på at disse anerkjente risikofaktorene ikke skiller godt nok på høy og lav risiko for tarmkreft og tarmkreftdød. Det ønskes derfor , for et utvalg av adenompasientene , å gå igjennom journalopplysninger, histologiremisser og vevsprøver (både fra adenomene og tarmkreften) for å forsøke og finne bedre risikofaktorer enn de vi kjenner til i dag (aggressivitet av adenomet). På vevsprøvene vil man utføre molekylære analyser av DNA-, RNA- og protein-baserte markører.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2352 Prosjektstart: 05.01.2015 Prosjektslutt: 07.04.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mette Kalager
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Forskingsråd, prosjekt nummer 231920. Prosjekt ansvarlig: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: Phd, postdoc
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
18.02.2016 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
15.09.2016 REK sør-øst
15.09.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
21.09.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst