Forskningsprosjekt


Oppfølging av livmorkreft pasienter: En viktig medisinsk intervensjon eller en unødvendig rutine?

Vitenskapelig tittel:

Follow-up of Endometrial Cancer Patients: A valuable Medical Intervention or a Dispensable Force of HabitProsjektbeskrivelse:
Nytten av etterkontroller etter gynekologisk kreft er omdiskutert, særlig ved lavrisikokreft. I noen tilfeller kan etterkontrollene skape unødig frykt for tilbakefall hos kvinner med lav risiko. Studier tyder på at de fleste tilbakefallene oppdages av kvinnene selv. Det planlegges nå en randomisert studie der man ønsker å sammenlikne sykehusbasert kontrollforløp med instruksjon i selvhenvendelse hos kvinner med endometriecancer stadium I, m.t.p. frykt for tilbakefall og livskvalitet. Det skal også gjøres helseøkonomiske beregninger av de to ulike kontrollforløpene. Studien er et Dansk- Norsk samarbeidsprosjekt, og har startet i Danmark. I Norge har man avventet funn fra en Nasjonal tilbakefallstudie for å se om det er trygt å gjennomføre en slik studie. Tall fra Sørlandet sykehus Kristiansand og Haukeland universitetssykehus tyder på at 1000 kvinner må følges for å oppdage ett asymptomatisk og kurerbart tilbakefall. På bakgrunn av dette ønsker man å starte den Norske delen av studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2346 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 28.02.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingvild Vistad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

20% forskn sykepleierstilling finansieres av forskningsenehten ved Sørlandet sykehus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst