Forskningsprosjekt


Vektutvikling blant barn i Oppland

Prosjektbeskrivelse:
Forekomsten av overvekt hos barn har økt betydelig de siste årene, og overvekt i barneårene er en viktig risikofaktor for overvekt som voksen. De siste årene har det vært betydelig fokus på å forebygge overvekt, men det er uavklart om det har hatt effekt. Fra helsestasjonene og skolene har prosjektgruppen tidligere innhentet høyde og vekt fra fødsel til 8. skoletrinn for alle barn født i Oppland i 2001. Forskergruppen ønsker å innhente de samme opplysningene anonymt for barna født i 2006. For 2001-kullet er det stor variasjon i forekomst av overvekt mellom kommunene, i tillegg til å undersøke den generelle utviklingen over 5-årsperioden, vil en undersøke sammenhengen mellom overvekt og demografiske forhold og helsefremmende og forebyggende tiltak i skolene og kommunene. Opplysningene innhentes anonymt og skal begrense seg til kommune, skole, kjønn, alder (år, måneder), høyde og vekt for hver måling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2154 Prosjektstart: 01.02.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mads N Holten-Andersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Bevilgete midler fra Oppland fylkeskommune og fra Sykehuset innlandet HFForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK vest
16.08.2017 REK vest