Forskningsprosjekt


Påvirkning av mobilitet og styrke på prestasjon i overarmskast

Vitenskapelig tittel:

The influence of mobility, strength and power on overhead throwing performance Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke om de fysiske egenskapene mobilitet, styrke og power korrelerer med prestasjon i kast hos kvinnelige håndballspillere på toppnivå. I tillegg vil vi se om det er noen forskjell mellom spillere på landslagsnivå og øverste divisjon i norsk liga som ikke er på landslaget i de overnevnte variablene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2230 Prosjektstart: 01.11.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ola Eriksrud
Forskningsansvarlig(e):  Norges Idrettshøyskole
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansierers av Norges idrettshøgskole Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Biomekanikk/Motorisk kontroll, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst