Forskningsprosjekt


Tredjegenerasjons EGFR-hemmer ved EGFR-positiv avansert lungekreft

Vitenskapelig tittel:

A Phase III, Open Label, Randomized Study of AZD9291 versus Platinum-Based Doublet Chemotherapy for Patients with Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer whose Disease has Progressed with Previous Epidermal Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor Therapy and whose Tumours harbour a T790M mutation within the Epidermal Growth Factor Receptor Gene (AURA3)Prosjektbeskrivelse:
Fase III, åpen, randomisert studie for å se om AZD9291 er effektiv i behandling av avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), sammenlignet med platinabasert dublett kjemoterapi (karboplatin + pemetrexed eller pemetrexed + cisplatin). Total studietid avhenger av pasientens sykdomsprogresjon. AZD9291 er en eksperimentell behandling av NSCLC, med spesifikke endringer i genet (mutasjon) som produserer et protein på celleoverflaten (epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR)). Pasienter med NSCLC med en mutasjon i EGFR kan behandles med spesifikke legemidler kjent som EGFR tyrosinkinaseinhibitorer (EGFR TKI). Uheldigvis utvikles resistens etter varierende periode mot denne behandlingen, oftest på grunn av utviklingen av en sekundær EGFR-mutasjon, kalt T790M-mutasjon. AZD9291 antas å være effektive mot tumorer som har utviklet en T790M-mutasjon. Kun pasienter som har en positiv T790 mutasjon kan inkluderes i studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2314 EudraCT-nummer: 2014-000594-39 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Astrazeneca er sponsor for studien og vil inngå en avtale med Inven2 for denne studie. De økonomiske avtalene er under utarbeidelse og vil bli sendt til REK på et senere tidspunkt.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Patologiarkivet, OUS
Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK nord
12.03.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord
05.01.2017 REK nord