Forskningsprosjekt


Alvorlig arytmi hos pasienter operert for Fallots sykdom – forekomst, risiko og behandling.

Vitenskapelig tittel:

Alvorlig arytmi hos pasienter operert for Fallots sykdom – forekomst, risiko og behandling - Bedret prognose ved bruk av ICD-behandling hos Fallotpasienter.

 Prosjektbeskrivelse:
Fallots tetrade er en kompleks medfødte hjertefeil bestående av hull i hjerteskilleveggen mellom hovedkamrene, og hindring av blodstrømmen i utløpet fra høyre hjertekammer til lungepulsåren. 20 til 40 barn fødes årlig med tilstanden i Norge og uten operasjon når de færreste voksen alder. Det har dessverre vist seg at det kan oppstå komplikasjoner senere i forløpet. Den mest fryktede er alvorlig hjertearytmi eller hjertestans. Dette kan nå behandles ved implantasjon av en hjertestarter (ICD). Hvor mange Fallot-pasienter som har fått ICD i Norge er ikke kjent. Effekten på langtidsoverlevelse etter ICD-implantasjon er også lite undersøkt og det er en utfordring å velge ut hvilke pasienter som kan ha nytte av slik ressurskrevende behandling (>100 000 kr). Ved hjelp av operasjonslister på Rikshospitalet, data fra pacemaker/ICD-registeret og dødårsaksregisteret vil vi undersøke om ICD-behandlingen har bedret overlevelse på lang sikt hos pasienter operert for Fallot.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2184 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Helge Skulstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om stipendiatmidler/prosjektmilder fra idelle organisasjoner/helse-sørøst og liknende.

Forøvrig er medarbeiderne ansatt ved Rikshospitalet/OUS der forskning inngår i deres arbeidsavtaler.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst
10.06.2015 REK sør-øst