Generell forskningsbiobank


Tematisk forskningsbiobank - Malignt Melanom

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med den tematiske forskningsbiobanken er å molekylært og funksjonelt karakterisere primærtumorer og metastatisk vev fra malignt melanom for å identifisere nye prediktive og prognostiske biomarkører, samt nye angrepspunkt for terapi. Materiale fra den tematiske forskningsbiobanken skal gjøres tilgjengelig for REK-godkjente forskningsprosjekt som imøtekommer det overordna formålet med forskningsbiobanken. Det vil bli utført karakterisering på genetisk, epigenetisk og transkripsjonelt nivå, samt på proteom-, kinom- og metabolnivå. Det vil også forsøkes å etablere in vitro cellelinjer og xenografter (dyreforsøk) fra noe av det innsamlede materiale.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2208 Startdato for innsamling av materiale: 06.06.2006

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Vivi Ann Flørenes
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Oslo Universitetssykehus HF samt eksterne forskningsmidler


Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst
29.04.2015 REK sør-øst
10.06.2015 REK sør-øst