Forskningsprosjekt


Ultralydundersøkelse av kneskjell-leddet hos barn

Vitenskapelig tittel:
Ultralydundersøkelse av patellofemoralleddet hos barn.

Prosjektbeskrivelse:
Kneskjell-leddet er leddet som dannes av kneskjellet og lårbeinsknoken. Problemer fra dette leddet i form av instabilitet gjør seg oftest gjeldende fra ungdomsalderen. Instabiliteten er et multifaktorielt problem og påvirkes av leddets geometri, omkringliggende muskulatur og bløtvev og knokklenes innbyrdes balanse. Symptomer på instabilitet er smerter fra leddet og utglidning av kneskjellet. Dette kan medføre bruskskader og senere utvikling av artrose. En manglende dybde av leddet, dvs dysplasi, regnes som viktigste enkeltårsak til instabilitet. I dag vet man lite om dette leddets geometri og utvikling hos barn. Incidensen av dysplasi hos barn er ukjent. Det er usikkert om dysplasien skyldes genetiske faktorer eller om dette er en konsekvens av instabilt ledd med påfølgende feilbelastning og remodellering under vekst..
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/160 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 30.06.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Christian Øye
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudium, Nivå: Dr. med.
Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK midt
11.03.2016 REK midt