Forskningsprosjekt


Vold mot partner og tidligere opplevd vold i barndom/ungdom: en studie av menn som utøver vold mot partner.

Vitenskapelig tittel:
Violence against Partner and Former Victim Experiences: A Sample of Men Voluntarily Attending Therapy

Prosjektbeskrivelse:
Studien har utgangspunkt i et forskningssamarbeid inngått mellom NKVTS og Alternativ til Vold (ATV) i 2004. Studien er gjennomført, og har benyttet seg av data over tidligere voldsutsatthet og nåværende voldsutøvelse, for å undersøke hva slags type vold denne gruppen menn har utøvd og eventuelle sammenhenger med ulike typer voldsutsatthet. Ansatte ved ATV har hentet ut data fra et skjema som foreligger som journalvedlegg; Voldsregistreringsskjemaet. Forskere ved NKVTS har analysert datamaterialet på gruppenivå. 480 av ca. 2500 menn som har hatt kontakt med ATV i en tolvårsperiode inngår i materialet. Mennene har søkt behandling for voldsutøvelse frivillig.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/164 Prosjektstart: 02.05.2005 Prosjektslutt: 31.12.2008

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ole Kristian Hjemdal
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologisk Institutt, UiO, Nivå: Ph.d
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst