Forskningsprosjekt


Vurdering av hjertefunksjon til nyfødte med en ny non-invasiv metode

Prosjektbeskrivelse:
Hjerte-/sirkulasjonssvikt er en tilstand hvor hjertet ikke pumper nok blod til å tilfredsstille kroppens krav. Alvorlig sirkulasjonssvikt gir risiko for livstruende multiorgansvikt. Hjertets slagvolum (SV) er et mål på hjertets pumpefunksjon og brukes i formel for å beregne hjertets minuttvolum (MV): MV = SV x frekvens. SV kan beregnes invasivt, men det er sjelden aktuelt hos nyfødte. SV kan beregnes non-invasivt med ekkokardiografi, men ikke alle klinikere behersker denne undersøkelsen godt nok og man vil sjelden ha mulighet til å gjenta en ekkokardiografi så ofte at man kan evaluere hemodynamiske forandringer. Impedanskardiografi (IKG) er en non-invasiv metode som gir en kontinuerlig monitorering av hjertets SV og som kan være et viktig verktøy i overvåking av syke nyfødte. Formålet med studien er å validere IKG opp mot ekkokardiografi for hemodynamisk monitorering av friske nyfødte. Vi vil inkludere 40 friske nyfødte. Resultatet av studien vil bli publisert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2312 Prosjektstart: 01.02.2015 Prosjektslutt: 31.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkt om finansiell støtte fra "Foreningen for hjertesyke barn".

 

Ellers drives studien som ledd i klinisk rutine.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Pediatri, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK nord