Forskningsprosjekt


Utbredelsen av antimikrobielle resistensgener i spytt blant tannleger og tannlegestudenter

Vitenskapelig tittel:

The prevalence of antimicrobial resistance genes in saliva of dental students and  professionalsProsjektbeskrivelse:
Antimikrobielle resistensgener (AMR) utveksles mellom ulike miljøer. Vi savner en oversikt over hvor hyppig resistente mikrober forekommer i befolkningen generelt og hvilke faktorer som bidrar til at befolkningsgrupper blir resistente. Til tross for gode hygienevaner, kan tannleger/tannlegestudenter ha en økt smitterisiko fordi de arbeider tett på mennesker, og bruker utstyr som kan spre mikrober. I en tverrsnittsstudie vi vil samle inn spytt fra 40 1.års tannlegestudenter som ikke har behandlet pasienter, 30 5.års studenter og 30 instruktørtannleger ved UiT med klinisk erfaring. En problemstilling i studien er: Er utbredelsen av resistens-gener blant tannleger/tannlegestudenter avhengig av tid i klinisk praksis? Målsetningen i studien er å studere prevalens av AMR, å vurdere sammenhengen mellom utbredelsen av disse og hygienevaner, og tannleger/tannlegestudenters holdninger til bruk av smittevernutstyr. Informasjon om holdninger og kunnskap innhentes fra spørreskjema.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1048 Prosjektstart: 30.06.2015 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mohammed Al-Haroni
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Veiledning i prosjektet finansieres gjennom veiledernes stillinger ved IKO og ISM, UiTForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master of Public Health (MPH)/odontologi, Nivå: Master-grad
Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord
10.09.2015 REK nord
10.09.2015 REK nord
02.02.2017 REK nord