Forskningsprosjekt


En åpen, utvidet utprøving av UT-15C SR hos pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon

Vitenskapelig tittel:
En åpen, utvidet utprøving av UT-15C SR hos pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon

Prosjektbeskrivelse:
I denne åpne studien vil man vurdere sikkerheten ved av kontinuerlig behandling med UT-15C SR hos pasienter som har fullført vurderingene i protokoll TDE-PH-308 eller annen studie som evaluerer UT-15C SR hos pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) er en uvanlig og alvorlig sykdomstilstand og et samlebegrep for flere tilstander med forandringer i lungens små kar som fører til belastning av "høyrehjertet". Prostasyklin er standardbehandling av pulmonal hypertensjon og andre vaskulære sykdomstilstander. På grunn av dets svært korte halveringstid og kjemiske labilitet, må det kontinuerlig infuseres intravenøst. UT-15C SR (tabletter med langsom frigivelse) som benyttes i denne studien er en oral utforming som ikke bare vil gi pasienter med PAH fordelen av en oral dose, men som også vil gjøre det mulig å behandle tilstander som tidligere ikke kunne behandles eller bedre behandlingen av tilstander som ikke kontrolleres på tilstrekkelig måte med andre former for behandling. Studien vil også gi informasjon om langsiktige doseringsmønstre.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2511 EudraCT-nummer: 2006-000804-18 Prosjektstart: 01.04.2010 Prosjektslutt: 01.04.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arne K. Andreassen
Forskningsansvarlig(e):  Hjertemedisin
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK