Generell forskningsbiobank


Bisfosfonat relatert osteonekrose i kjeven; BON

Prosjektbeskrivelse:
Beskrivelse av biobanken Det søkes om opprettelse av en biobank for oppbevaring av humant materiale som mottas fra Sverige i forbindelse med analyseoppdrag. Søker skal foreta analyser av bakterielt DNA i beinbiopsier. Det vil bli tatt beinbiopsier fra nekrotisk og friskt bein fra samme pasient, tatt i forbindelse med behandlingsseanse ved kjevekirurgisk avdeling, i Malmø. Hver beinbiopsi tilsvarer en kuleformet bein-bit på 2-3mm diameter. Antall pasienter som inngår vil være maksimum 30. Prøvene skal kun analyseres i Norge, all annen forskning på materialet skal gjennomføres i Sverige. Prosjektet har nødvendig svensk etisk godkjenning. Alle prøver som mottas her i Norge er anonymisert og pasientopplysninger er ikke inkludert. Etter preparering og analyse av materialet i Norge vil det som er igjen fortløpende bli destruert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2042 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Morten Enersen
Finansieringskilder: Bakteriologigruppen; Institutt for Oral Biologi, det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Oslo


Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2014 REK sør-øst