Forskningsprosjekt


Påvirkning av blodgivning på fysisk og kognitiv prestasjonsevne

Vitenskapelig tittel:

Påvirkning av blodgivning på fysisk og kognitiv prestasjonsevneProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en pilotstudie for å avklare virkningen av ordinær blodgivning på fysisk og kognitiv yteevne. 60 frivillige blodgivere skal rekrutteres til prosjektet. Halvparten av deltakerne skal tappes for blod. Deretter skal deltakerne testes med en standard sykkeltest (fysisk yteevne) og anerkjente kognitive tester før og etter blodgivning. Forskningsspørsmålene er om fysisk og kognitiv yteevne påvirkes av tapping av 450 milliliter fullblod. Forskergruppen angir at studien vil være for liten til å avklare problemstillingene, men at det vil være tilstrekkelig til å gi en avklaring for praktiske forhold knyttet til beredskapsplanlegging. Data som samles inn skal gi grunnlag for en senere studie.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1927 Prosjektstart: 04.01.2015 Prosjektslutt: 31.03.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har forskningsstøtte fra Forsvarets sanitet. Studien finansieres av disse midlene. Kostnadene er lave fordi ingen personer som bidrar i studien mottar lønn eller annen økonomisk godtgjørelse fra disse midlene.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt.
Behandlet i REK
DatoREK
20.11.2014 REK vest
20.08.2015 REK vest
21.04.2016 REK vest
12.01.2017 REK vest
31.01.2018 REK vest