Forskningsprosjekt


En studie til vurdering av om behandling med Caelyx pluss Yondelis giver forlenget overlevelse sammenlikned med Caelyx pluss Carboplatin hos pasienter med tilbakefall av eggstokkreft etter 6-12 måneder

Vitenskapelig tittel:

Phase III international, randomized study of Trabectedin plus Pegylated

Liposomal Doxorubicin (PLD) versus Carboplatin plus PLD in patients with

ovarian cancer progressing within 6-12 months of last platinum

Phase III international, randomized study of Trabectedin plus Pegylated

Liposomal Doxorubicin (PLD) versus Carboplatin plus PLD in patients with

ovarian cancer progressing within 6-12 months of last platinum

Phase III international, randomized study of Trabectedin plus Pegylated

Liposomal Doxorubicin (PLD) versus Carboplatin plus PLD in patients with

ovarian cancer progressing within 6-12 months of last platinumProsjektbeskrivelse:
Pasienter med tilbakefall av eggstokkreft 6-12 måneder etter avsluttet carboplatinbasert sellegift vil vanligvis bli behandlet pånytt med en carboplatin holdig kombinasjon. Responsen på denne gjentatte behandling er imidlertid ikke så god. Behandling med en kombinasjon av Trabectidin (Yondelis) og Caelyx har vist god effekt hos denne pasientgruppe. Man vil nå vurdere om denne kombinasjon er mer effektiv hos denne pasientgruppe enn vanlige carboplatin holdig kombinasjon. Som sikkerhet vil pasienter der sykdommen progredierer på behandling med Caelyx og Trabectidin bli tilbudt etterfølgende behandling med Carboplatin pluss Caelyx
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2311 EudraCT-nummer: 2010-022949-17 Prosjektstart: 04.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnar Kristensen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor (MANGO) betaler 100 Euro til delvis finansiering av ekstrautgifter i forbindelse med studien.

Produsenten av Trabectidin gir support til MANGO som utfører studien.

Mango er en akademisk studiegruppe som ikke har egne inntekter.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK nord
10.09.2015 REK nord